top of page
The royal palace in the heart of Bangkok

Kanthaya
Translation

แปลเอกสาร

ไทย - อังกฤษ - จีน 

ยินดีต้อนรับสู่บริการแปลภาษา
Kanthaya Translation

เนื่องจากโลกธุรกิจในวันนี้ได้เจริญเติบโตและขยายออกสู่ต่างประเทศ เอกสารหลายประเภทต้องถูกทำการ แปลให้เป็นภาษาสากลเพื่อที่จะรองรับลูกค้าในหลากหลายประเทศ โดยทั่วไปแล้ว บริการแปลเอกสารจะต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างสูง และทำการแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของสาขานั้นๆ เพื่อให้เอกสารออกมาในรูปแบบที่เหมาะสม และถูกต้องที่สุด ดังนั้น ศูนย์รับแปลเอกสาร Kanthaya Translation มีบริการ รับแปลเอกสาร ซึ่งแปลเอกสาร โดยผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการแปล โดยนักแปลล้วนมีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือในการแปลเอกสาร โดยเราพร้อมที่จะให้บริการงานแปลให้แก่ทุกท่านด้วย ราคาแปล ที่เป็นธรรม งานคุณภาพ ดิฉันมีประสบการณ์แปลมากกว่า 5 ปี ผ่านการแปลมามากกว่า 1000 ผลงาน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าศูนย์รับแปลเอกสารของเรานั้นให้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพราคาแปลเป็นธรรมแก่ลูกค้าทุกท่าน

 
 
 

บริการของฉัน

การแปลทางกฎหมายที่แม่นยำ

และเก็บเป็นความลับ

  • แปลคำสั่งศาล

  • แปลสัญญาเช่า

  • แปลใบแจ้งความ

  • แปลงานกฎหมาย

  • แปลสัญญา สัญญาทางธุรกิจ

  • แปลหนังสือค้ำประกัน

  • หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

  • หนังสือมอบอำนาจ

  • เอกสารหลักฐานทางคดี

  • หนังสือรับรองบริษัท

เอกสารกฎหมาย

เอกสารถูกต้อง พร้อมเซ็นรับรอง

– สูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่, ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส(คร.2/คร.3), ทะเบียนหย่า (คร.6/คร.7), ใบรับรองโสด, หนังสือยินยอมบุตร, มรณบัตร ใบแจ้งตาย, หนังสือรับรองความประพฤติ, โฉนดที่ดิน, ใบแจ้งความ-บันทึกประจำวัน

– ใบรับรองแพทย์

– ทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัท, ภพ.20, บอจ.5, หนังสือบริคณห์สนธิ, หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น, บัตรส่งเสริมการลงทุน, ใบอนุญาติต่างๆ, รายงานประจำปี, โฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบอนุญาตจัดหางาน, งบการเงิน, เอกสารทางบัญชี

 
 
 

เอกสารราชการต่างๆ

เนื้อหาที่ถูกต้องและสละสลวย

พิสูจน์อักษร ตรวจทานตัวสะกด แก้คำผิด การใช้ทับศัพท์ คำซ้ำซ้อน จัดวรรคตอน สำหรับ บทความ นิยาย เรื่องสั้น แฟนฟิคชั่น เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ

พิสูจน์อักษร
และเกลาสำนวน

Services

เกี่ยวกับฉัน

ฉันมีความมุ่งมั่นและหลงใหลในงานแปล ฉันได้จบการศึกษาจากต่างประเทศ และสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วยคะแนน 920 และภาษาจีน HSK ระดับ 5 ฉันมีทักษะทางภาษาที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ฉันดีใจที่จะได้มีโอกาสส่งมอบงานแปลที่มีคุณภาพและแม่นยำในรายละเอียดให้แก่คุณลูกค้า ด้วยความหลงใหลต่องาน ฉันมุ่งมั่นที่จะให้บริการการแปลที่ยอดเยี่ยม รวดเร็ว และมีคุณภาพให้แก่คุณลูกค้า หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะคะ

00261708-35ec-4a20-be56-ff03264851ab.jpg

ทำไมควรเลือกบริการแปลภาษาของฉัน

 
 
 

01

การรับประกันคุณภาพ

ฉันมุ่งมั่นที่จะนำเสนอการแปลที่มีคุณภาพสูงสุด โดยทุกการแปลจะผ่านกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขอย่างละเอียดเพื่อให้มีความแม่นยำและเป็นภาษาที่สละสลวย

02

การส่งมอบตรงเวลา

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามเวลากำหนด อย่างไรก็ตาม คุณลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณลูกค้าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันโดยไม่เสียคุณภาพ

03

ความลับส่วนตัว

เอกสารและข้อมูลของคุณลูกค้าจะเก็บเป็นความลับส่วนตัวและมีความปลอดภัยสูง

ฉันปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นสารความลับของคุณลูกค้า

04

ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของคุณลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับฉัน ฉันทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและคอยใส่ใจรายละเอียดและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

bottom of page